Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku


ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 058 32 68 607 fax. 058 32 68 603
wodgik@pomorskie.eu